WelkomAlgemeenVoorstellenPedagogisch medewerkersNieuwsOuders loginFoto's openbaarFoto'sContactOpeningstijdenOpgave activiteitenWet kinderopvangOudercommissieVacatureNieuwsbriefAlgemene voorwaardenGGD inspectierapportPedagogisch beleidsplanSamenwerking basisscholen FormulierenPrivacy beleid

Elk kind
        is een ster


 Menu:

Samenwerking basisscholen

Kinderdagverblijf Ministars heeft nauwe contacten met de basisscholen binnen de gemeente Boekel.

Concreet betekent dit dat er een warme overdracht plaats vind tussen beide partijen. Zodra een kind 4 jaar wordt dan dragen wij het kind over aan de desbetreffende basisschool.

(Observatiemethode KIJK)

Daarnaast zijn er wederzijdse ontmoetingen.
Kinderen uit groep 8 lezen ons voor, zowel bij ons als bij hen op locatie.

We maken gebruik van de gymzaal in de Octopus en sluiten aan bij cursus bijeenkomsten.

Tevens nemen we de kinderen mee om te wennen aan hun nieuwe klas door een kijkje met ze te gaan nemen. Zo raken ze alvast vertrouwd met de plek waar zij na de voorschoolse periode plaats gaan nemen.

Zo proberen we elk kind op een prettige manier voor te bereiden op de basisschool.
Kindcentrum Octopus
http://www.bs-octopus.nl/index.php
Basisschool de Regenboog.
http://www.regenboogboekel.nl/
Basisschool de Uilenspiegel.
http://www.obsuilenspiegel.nl/
Elk kind
        is een ster
Kinderdagverblijf Ministars • Burgtstraat 34 • 5427 AJ BOEKEL • tel. 0492- 328388 • info@kinderdagverblijfministars.nl